google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

هورمون درمانی

هورمون درمانی

هورمون درمانی

نوشته admin

هورمون درمانی :

هورمون درمانی درواقع تجویز داروهای ضد هورمون استروژن است که در درمان سرطان سینه انجام می شود.

در بسیاری از انواع سرطان های سینه حساسیت به هورمونهای استروژن و پروژسترون، دو هورمونی که توسط خود بدن ساخته می شوند، وجود دارد.

بنابراین هورمون درمانی سلولهای سرطانی حساس را از پاسخ به این هورمونها که برای رشد خود به آن نیاز دارند، محافظت می کند.

به عبارت دیگر، در این روش داروهایی برای بلوکه کردن هورمونهای فوق برای رسیدن به سلولهای سرطانی به کار می رود که به این ترتیب میزان این هورمون ها در بدن کاهش می یابد.

این روش ها به دو گروه اصلی طبقه بندی می شوند:

۱) داروهایی که اثر استروژن را روی سلولهای سرطانی بلوکه کرده، آنتی استروژن نامیده می شوند.

درواقع این داروها سطوح استروژن را کاهش نمی دهند در عوض آنها از رشد سلول های سرطانی به وسیله استروژن جلوگیری می کنند.

۲) داروها و یا درمان هایی که سطح استروژن را در بدن کاهش می دهند.

داروهای هورمونی تنها در زنانی مؤثر است که تومورهای سرطان سینه با سطوح افزایش یافته گیرنده های استروژن و پروژسترون همراه باشند.

بنابراین در ابتدا باید تست این گیرنده ها در بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام شود و در صورت منفی بودن این تست، استفاده از داروهای هورمونی کاربردی ندارند.

هورمون درمانی

اصولا به بیمارانی که گیرنده های هورمون استروژن و پروژسترون روی سلولهای سرطانی شان داشته باشند توصیه میشود.

در اغلب موارد، ترکیبی از هورمون درمانی و شیمی درمانی برای درمان سرطان سینه استفاده می شود.

از مزایای هورمون درمانی در سرطان سینه می توان موارد زیر را نام برد :

هورمون درمانی اغلب برای یک دوره ۵ ساله به عنوان درمان کمکی پیشنهاد می گردد.