google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

تاموکسیفن

تاموکسیفن

تاموکسیفن

نوشته admin

 

تاموکسیفن :

تاموکسیفن مثالی از داروهای آنتی استروژن است که در اغلب موارد مورد استفاده قرار می گیرد.

در بسیاری از زنان تاموکسیفن باعث ایجاد علائم یائسگی مانند ترشحات واژینال و گرگرفتگی می گردد.

در ابتدای مصرف، این دارو ممکن است باعث تحریک تخمک گذاری گردد و لذا باروری افزایش می یابد.

با ادامه مصرف آن دوره عادت ماهیانه نامنظم می گردد.

معمولا توصیه می گردد که در زمان مصرف تاموکسیفن تصمیمی برای باردار شدن نداشته باشند.

تاموکسیفن (نولوادکس) دارویی است که همانند قرص، به شکل خوراکی مصرف می شود و با فعالیت هورمون زنانه استروژن تداخل می کند.

استروژن می تواند بروز سرطان را در سینه تحریک کند.

این دارو توسط اداره غذا و داروی آمریکا (FDA) برای پیشگیری از سرطان سینه و درمان سرطان سینه، مانند انواع دیگر سرطان، تصویب شده است.

بیش از ۳۰ سال است که از تاموکسیفن برای درمان سرطان سینه در زنان و مردان استفاده می شود.

همچنین برای درمان بیمارانی با مراحل اولیه سرطان پستان و بیمارانی با سرطان پستان متاستاتیک گسترش یافته استفاده می شود.

سرطان متاستاتیک – گسترش یافته سرطانی است که در دیگر بخش های بدن پخش شده باشد.

در درمان کمک کننده (مکمل) دارویی درمانی که بعد از درمان اولیه، برای افزایش احتمال بهبودی به کار می رود.

تاموکسیفن

تاموکسیفن برای جلوگیری از بازگشت سرطان سینه :

تاموکسیفن به جلوگیری از بازگشت سرطان سینه اصلی و همچنین، جلوگیری از بروز سرطان جدید در پستان دیگر کمک می کند.

این دارو به عنوان درمان برای سرطان سینه متاستاتیک (گسترش یافته)، رشد سلولهای سرطانی را در بدن کند یا متوقف می کند.

این دارو تقریبا به مدت ۱۰ سال، برای کاهش خطر سرطان سینه در زنانی که در معرض افزایش خطر بروز سرطان سینه هستند مورد استفاده بوده است.

تاموکسیفن همچنین، برای درمان زنانی با کارسینومای مجرایی در محل (DCIS) نیز استفاده می شود.

این بیماری یک بیماری غیر هجومی است که گاهی به سرطان پستان هجومی منجر می درمان برای سرطان سینه شود.