عود مجدد تومور در سرطان سینه

عود مجدد تومور در سرطان سینه - جراحی برداشت تومور با حفظ سینه

عود مجدد تومور در سرطان سینه

نوشته admin

عود مجدد تومور در سرطان سینه :

 

در این مقاله درباره عود مجدد تومور در سرطان سینه با توجه به روش درمان اولیه توضیحاتی می دهیم .

در بیماران با سرطان سینه اولیه،جراحی سینه (برداشتن تومور نه تمام پستان) به اضافه رادیوتراپی مکمل می تواند معادل یا جایگزین ماستکتومی (برداشتن کامل پستان) باشد.

اما احتمال عود مجدد تومور در بیماران گروه اول بیشتر می باشد .

با این حال تمایل زنان برای روش اول یعنی برداشت تومور با حفظ پستان بیشتر است .

شیمی درمانی مکمل گرچه عملی جذاب تر برای زنان است، اما میزان بقا را افزایش نمی دهد .

همچنین تعداد زیادی از عود مجدد توده در این گروه گزارش شده است.

 

درصد عود سرطان در جراحی برداشت تومور با حفظ سینه :

 

لازم به ذکر است که درصد عود بیماری در بیماران درمان شده با روش اول ۵ تا ۱۰ درصد است .

این آمار در ۱۰ سال پس از درمان ۱۰ تا ۲۰ درصد می باشد.

پس درمان سیستمیک استاندارد و عمومی نبوده و بیماران به طرق مختلفی درمان می شوند.

چون بعضی از آنها عودهای ناحیه ای توده و عده ای دیگر تومورهای اولیه و جدید دارند.

عود سرطان می تواند شامل سلول هایی باشد که توسط جراحی یا اشعه درمانی در همان ناحیه با همان نوع بافت برداشته نمی شوند .

تومورهای اولیه آنهایی هستند که جدید می باشند و از سلول های اپی تلیال بافت پستان تکثیر می شوند.

اما عده ای معتقدند که سرطان سینه از داخل مجراهای پستانی و استروما به طور یکپارچه گسترش می یابد .

سپس به محض تهاجم به استروما دوباره به مجرای پستانی بر نمی گردد و در بیماران با شروع تومور جدید قبل از مرحله سفت شدن ابتدا با درگیری مخاط همراه است.

بیمارانی که تورم غدد لنفاوی داشتند و در شرف عود سرطان سینه پس از درمان بودند، احتمال بیشتری برای گسترش متاستاز فراگیر داشتند.

از جمله عوامل خطر آفرین تهاجمی برای متاستازهای فراگیر می توان تورم لنفاتیکی را نام برد .

آن را به عنوان یک مارکر جایگزین غده ای در زمان تشخیص می دانند.