علت عود مجدد سرطان سینه

علت عود مجدد سرطان سینه - ماموگرافی و خطر عود مجدد - داروی تاموکسیفن

علت عود مجدد سرطان سینه

نوشته admin

علت عود مجدد سرطان سینه چیست ؟

 

در بیماران مختلف علت عود مجدد سرطان سینه متفاوت است .

در بیماران با تهاجم لنفاتیکی عود مجدد سرطان سینه، در بیمارانی که پرتودرمانی نشده بودند ۵۰٪ و در بیماران درمان شده با پرتو رادیویی ۴ / ۱۵٪ بود.

در بیمارانی که عود مجدد گسترده داشتند، درگیری غده ای، تشخیص متاستازهای فراگیر را پیش بینی می کند.

همچنین ثابت شده که هیستولوژی تومور بر روی میزان عود مجدد بیماری تأثیر گذار است.

در بیمارانی که نوع بافت تومور توبولار (لوله ای) است، درجه عود مجدد کمتر خواهد بود.

خطر عود مجدد در زنان بالای ۷۰ سال که فقط با تاموکسیفن مورد درمان قرار می گیرند، خیلی بیشتر از زنانی است که همراه با تاموکسیفن پرتودرمانی نیز می شوند. 

به این ترتیب داروی تاموکسیفن به تنهایی نمی تواند جانشین قابل اعتمادی برای پرتودرمانی باشد .

داروی تاموکسیفن تنها قادر است عود مجدد موضعی را به تأخیر اندازد.

 

ماموگرافی و خطر عود مجدد :

 

بیمارانی که عود مجدد دارند و یا توسط ماموگرام و یا ترکیبی از ماموگرام و معاینات بدنی معاینه می شوند، نسبت به آنهایی که فقط با معاینات بدنی بررسی می شوند، پیش آگهی بهتری دارند.

ماموگرام های دقیق، احتمال عود اولیه را بررسی کرده و پیش آگهی را بهبود می بخشد.

درمانگرها با شناسایی مارکرهای پروتئینی موجود در سرم قادر به تشخیص احتمال عود مجدد قبل از ماموگرام یا معاینات فیزیکی خواهند بود.

به طور خلاصه می توان گفت که معاینات ماموگرافی در زنانی که تومورهای موضعی دارند، خطر عود مجدد را به پایین ترین حد ممکن می رساند.

درمان استاندارد ابتدایی همان طور که ذکر کردیم، عمل ماستکتومی (برداشت پستان) در نظر گرفته می شود.

در مطالعات به عمل آمده نشان داده شده ، بیمارانی که مورد عمل جراحی برداشت سینه قرار گرفته اند احتمال بقا نسبت به بیمارانی که مورد جراحی برداشت غده قرار گرفته اند بیشتر است .