google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

نقش ژنتیک در سرطان تخمدان

نقش ژنتیک در سرطان تخمدان - سرطان تخمدان - سابقه خانوادگی - سرطان پستان

نقش ژنتیک در سرطان تخمدان

نوشته admin

نقش ژنتیک در سرطان تخمدان چگونه است ؟

 

در مورد نقش ژنتیک در سرطان تخمدان ، مشخص گردیده که تقریبا همه سرطان ها منشأ ژنتیکی دارند.

مشخصات ژنتیکی بسیاری از سرطان ها نیز شناسایی گردیده است.

چنین اطلاعاتی می تواند برای تشخیص زودهنگام، درمان و پیشگیری مفید باشد.

اعتقاد بر این است که پیشرفت سرطان حالت کلونی دارد .

بدین معنا که هر سلول از یک سلول دیگر مشتق شده است.

بنابراین اگر سلول اولیه حاوی یک جهش باشد،تمام سلول های دختری حاصل از این سلول نیز این جهش را خواهند داشت.

با تقسیم شدن های بعدی و ایجاد جهش های دیگر وضعیت به سمت سرطانی شدن پیش خواهد رفت.

اغلب سرطان ها محیطی و یا اکتسابی هستند ولی تقریبا ۵٪ از همه موارد سرطان ها نتیجه ای از جهش های ژنتیکی به ارث رسیده می باشند.

افرادی که چنین جهش هایی را داشته باشند نسبت به جمعیت عادی در سن پایین تری انواع خاصی از سرطان ها را بروز خواهند داد.

 

تخمین خطر سرطان تخمدان با سابقه خانوادگی :

 

بسیاری از اشکال سرطان میزان بروز بالاتری در بستگان بیماران نسبت به جمعیت عمومی دارند.

به هر حال مطالعات وسیع اپیدمیولوژیکی نشان داده اند که در برخی خانواده ها حتی در غیاب نوعی طرح توارث مندلی آشکار سرطان، خطر این بیماری بیش از حد متوسط است.

بنابراین سابقه خانوادگی سرطان در یکی از بستگان درجه اول و یا دوم فردی که احتمال مبتلا بودن به سرطان را دارد، باید شک پزشک را در مورد افزایش خطر سرطان در این فرد برانگیزد.

در خانواده های دارای زنان مبتلا به سرطان تخمدان، سن بروز سرطان ۱۰ تا ۱۵ سال زودتر از سرطان تخمدان غیر وراثتی در جمعیت های طبیعی است.

تقریبا ۵٪ از زنان دارای سرطان تخمدان واجد یک تاریخچه خانوادگی از ناهنجاری هستند .

همچنین ۱٪ از تمام سرطان های تخمدان به دلیل آنکه به شدت به جهش های تک ژنی مستعد هستند، از الگوی وراثتی غالب تبعیت می کنند.

در ایالات متحده ۱۰ تا ۲۰٪ از بیماران مبتلا به سرطان پستان و مبتلا به سرطان تخمدان یک خویشاوند درجه یک و یا درجه دوم مبتلا به این نوع سرطان را داشتند.