تاثیر نحوه کشتار حیوان بر کیفیت گوشت

کیفیت گوشت - نحوه پختن گوشت وتاثیر آن برکیفیت گوشت و سلامت انسان

تاثیر نحوه کشتار حیوان بر کیفیت گوشت

نوشته admin

تاثیر نحوه کشتار حیوان بر کیفیت گوشت :

نحوه کشتار حیوان بر کیفیت گوشت و واکنش بدن نسبت به خورده شدن آن بسیار تاثیرگذار میباشد.

زمانی که حیوان کشته میشود و ضربان قلب متوقف میشود، اکسیژن رسانی به سلولها قطع میگردد و در حالی که سلولها برای زنده ماندن تلاش میکنند، آخرین باقی مانده اکسیژن در بدن را در آخرین لحظات زندگی خود مصرف میکنند.

در این فرایند، صدها میلیارد سلول در عرض چند دقیقه همزمان میمیرند و گاز دی اکسید کربن، اسیدها و مواد سمی از این سلولها خارج و به خون وارد میشوند.

در نتیجه، خون این حیوان کشته شده در عرض چند دقیقه تبدیل به مایعی بسیار آلوده میگردد.

اگر این خون آلوده به سرعت از بدن حیوان تخلیه نگردد، سبب آلودگی گوشت و در نتیجه  پایین امدن کیفیت گوشت به طور قابل ملاحظه ای  میگردد.

علاوه بر این، میلیونها باکتری که در روده حیوان در هضم غذای او مشارکت داشتند، با مرگ حیوان و از بین رفتن سیستم دفاعی بدن او شروع به تهاجم به بدن میکنند، دیواره روده را مورد حمله قرار داده و سپس به سایر اعضای بدن وارد میشوند.

این باکتریها به گوشت حیوان هجوم برده، آن را متلاشی و به اجزای کوچکتری تبدیل میکنند.

این فرایند تجزیه شدن سلولها، مواد سمی نیز از خود در گوشت به جای میگذارد.

آنچه در طبیعت توسط حیوانات گوشتخوار انجام میشود تا از خوردن گوشت آلوده به مواد سمی و باکتریها جلوگیری کنند، شکار حیوان علفخوار به صورت زنده و بلافاصله خوردن آن میباشد.

در این صورت، گوشت قبل از اینکه فاسد شود، وارد بدن حیوان گوشتخوار میشود.

 

در جریان تعقیب و گریز حیوان شکارچی و حیوان شکار شونده، آدرنالین زیادی در اثر استرس در بدن حیوان شکار شونده ترشح میشود و ضربان قلب به شدت بالا میرود.

زمانی که حیوان شکار شونده بعد از دوندگی زیاد سرانجام توسط حیوان گوشتخوار دریده میشود، خون پر فشار جهنده توسط ضربان قلب بالا از بدن حیوان خارج میشود و این از دست رفتن خون ادامه می یابد تا حیوان می میرد و توسط حیوان شکارچی خورده میشود.

انسان سنتی از هزاران سال قبل نیز از همین روش شکار طبیعی برای کشتار حیوان استفاده نموده است.

دام به محل کشتار حیوان آورده میشود، در شرایطی فشار خون حیوان توسط ضربان بالای قلب به حداکثر رسیده است گردن حیوان بریده میشود و خون با فشار به بیرون جهش میکند.

یکی از پاهای حیوان نیز آزاد گذاشته میشود تا در حین ذبح همچنان به پا زدن ادامه دهد و خون بیشتری از بدن حیوان خارج شود.

با خروج خون زیاد از بدن حیوان، احتمال باقی ماندن مواد سمی و عفونت گوشت توسط باکتریها نیز کاهش مییابد در نتیجه کیفیت گوشت  بهتر است.

این روش کشتار (کشتن دام با الهام از طبیعت) که در برخی کشورها با عنوان گوشت حلال لقب گرفته است، در حقیقت از هزاران سال پیش در خاورمیانه مرسوم بوده است.

در کشتار با این روش، گوشت معمولا سالم و عاری از آلودگی میباشد و در نتیجه نیازی به استفاده از مواد سمی نظیر نیتراتها در نگهداری از آنها نمیباشد.|

در برخی از کشورهای خاورمیانه نظیر ایران، پس از کشتار حیوان و جداسازی قسمتهای غیر خوراکی و پوست آن و بعد بریدن آن به قطعات بزرگ، گوشتها با آب شسته میشوند سطح گوشت از هر گونه خون باقی مانده و آلوده شده در معرض هوا پاکسازی گردد.

این روش به عنوان یک روش ایمن برای تهیه گوشت سالم و با آلودگی کمتر میباشد.

 

اما در برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه نظیر عراق، با اینکه دام به صورت حلال کشتار میشود، اما گوشتها بعد از کشتار شسته نمیشوند و به همان صورت به سردخانه ها برای مصرف فرستاده میشوند که این کار باعث باقی ماندن قسمتی از آلودگیها در گوشت میشود.

به همین دلیل برخی از ایرانیانیان که به عراق سفر میکنند و گوشت آنجا را مصرف میکنند به حالات بیمارگونه دچار میشوند.

آلوده شدن گوشت در جریان کشتار هم ممکن است روی دهد زمانی که از چاقوی آلوده در بریدن گوشت استفاده بشود.

استفاده از گلوله در کشتن حیوان نیز ممکن است باعث انتقال تعداد زیادی باکتری از طریق گلوله به داخل بدن حیوان شده و سر منشاء عفونت بشود.

بعضی از باکتریها هم در جریان قطعه قطعه کردن، بسته بندی کردن و انتقال گوشت به آن منتقل میشوند.

این باکتریها و مواد سمی که در گوشت مرده (قرمز یا سفید) شکل میگیرند تعدادی از آنها در فرایند پخته شدن گوشت از بین میروند، اما تعدادی دیگر به ویژه مواد سمی در گوشت باقی میمانند و وارد بدن انسان میشوند.

کشتار به روش سر بریدن که در خاورمیانه مرسوم میباشد، در کشورهای غربی به عنوان روشی بی رحمانه در نظر گرفته میشود .

(هرچند اجبار کردن دامها به زندگی دردناک در جهنم دامداری صنعتی و آزار تغذیه ای و جسمی دام ها در سراسر عمرشان را کاملا بر مبنای حقوق حیوانات در نظر میگیرند). حیوانات زجر کشیده در دامداری صنعتی، قبل از کشتار ابتدا بیهوش میگردند، سپس کشته شده و بریدن اعضای بدن حیوان انجام میشود.

با این روش، مقدار قابل توجهی خون آلوده به مواد سمی در گوشت باقی میماند.

حضور این خون با آلودگی زیاد در بدن حیوان مرده، زمینه را برای رشد و تکثیر باکتریهای عفونی و تولید مواد سمی بیشتر در گوشت از زمان کشتار تا در نهایت رسیدن به مصرف کننده فراهم میکند.

هرچه دام پیرتر باشد، میزان آلودگی در بدنش بیشتر است ودر نتیجه کیفیت گوشت پایین تر است.

در کشورهای غربی برای مقابله با این باکتریهای فاسد کننده گوشت، مواد سمی نظیر نیتراتها به گوشت اضافه میشوند، که این سموم خطرناک با مصرف گوشت توسط مردم به بدن آنها وارد گردیده و سلامت را به خطر میاندازد.

 

نحوه پختن گوشت وتاثیر آن برکیفیت گوشت و سلامت انسان :

 

در مورد نحوه پختن گوشت در کشورهای غربی، آنها ابتدا گوشت را بر روی صفحات فلزی داغ (یا ظروف داغ روی آتش) قرار میدهند.

در اثر حرارت دیدن گوشت بر روی این صفحات داغ فلزی (barbeque)، قسمتی از آب درون گوشت که حاوی باکتریها و مواد سمی میباشد از گوشت خارج میشود.

سپس این آب خارج شده از گوشت از اطراف آن به طور کامل تخلیه میشود و بعد پختن گوشت برای تهیه غذا ادامه مییابد.

این گوشت سپس میتواند خورده شود از آنجا که میزان قابل توجهی مواد سمی و باکتریها از این گوشت خارج شده اند.

پختن به حالت استیک بر روی صفحه داغ فلزی که سبب تخلیه حداکثری آب آلوده از گوشت میشود روش ایمن تری برای پختن این نوع گوشت میباشد (هرچند حرارت مستقیم به گوشت سبب تولید مواد سمی جدیدی در گوشت میشود).

ولی روش آبپز برای پختن این نوع گوشت چندان مناسب نمیباشد، زیرا پختن در آب داغ باعث میشود که مواد سمی و باکتریهای مقاوم در داخل گوشت باقی بمانند.

در روش دوم پختن گوشت در غرب، ابتدا گوشت بر روی صفحات داغ به آرامی حرارت میبیند تا آب آن به تدریج تخلیه شود.

بعد از تخلیه آب آلوده از گوشت گوشتها از روی صفحات داغ برداشته شده و به داخل آب داغ انتقال می یابند تا ادامه پختن به صورت آبپز انجام شود.

در کشور کره، گوشت را در آب همراه با قطعات بزرگ پیاز برای مدتی میجوشانند، از آنجا که پیاز میتواند آلودگیها را به خود جذب کند.

سپس این پیاز دور ریخته میشود و گوشت آب پز شده در ادامه تهیه غذا مورد استفاده قرار میگیرد.

اما گوشت حلال که با روش الهام گرفته از طبیعت کشتار میشود، فاقد میزان قابل توجه مواد سمی یا باکتریهای عفونی میباشد و مستقیما می تواند برای پختن آب پز به کار برود.

در مورد گوشت حلال، آبپز کردن در شرایط فشاری معمولی ایمن ترین روش برای پختن می باشد (نه در زودپز یا فشار پز) چون این روش گوشت را در معرض حرارت مستقیم و یا دمای بالا قرار نمیدهد.

اما گوشت حلال از آنجا که آب دار نیست، مناسب برای پختن به روش استیک نمیباشد.

ضمن اینکه در خاورمیانه و کشورهای مسلمان، مصرف گوشت حیوانی که سراسر عمر خود را در عذاب گذرانده و در قفس محبوس بوده است چندان ترجیح داده نمیشود و آنها علاقه به خوردن حیواناتی دارند که زندگی بهتر و طبیعی تری داشته اند.

اما در کشورهای غربی با وجود ضررهای فراوانی که مصرف چنین گوشتهایی برای سلامتی انسانها ایجاد میکند، دامداری صنعتی و بدرفتاری تغذیه ای با حیوانات برای سود مالی بیشتر کاملا مرسوم می باشد.

رستورانهای غذاهای سریع در غرب مانند مک دونالد و KFC که غذاهای کاملا صنعتی تولید شده با هورمون ها و با مقادیر زیادی مواد شیمیایی نگهدارنده را با قیمتی پایین به مردم میدهند، نقش پررنگی در افزایش مشکلات سلامتی مردم در دنیا ایفا میکنند.

زمانی که گوشت مرده آلوده به بدن انسان وارد میشود، دستگاه ایمنی بدن آن را به صورت یک مهاجم خارجی در نظر میگیرد و برای مقابله با آن از واکنش ایمنی سمی استفاده میکند که در آن، سیستم ایمنی بدن نوعی مواد شیمیایی سمی (Antibody) را در بدن رها میسازد تا این مهاجم خارجی را از بین ببرد.

تولید این مواد که برای مقابله با مهاجم انجام شده است اگرچه مهاجمان را از بین میبرد، اما به سلولهای سالم بدن نیز آسیب میرساند و تکرار آن به صورت مداوم و طولانی مدت میتواند سبب شکل گیری سلولهای سرطانی زیادی بشود.

 

کیفیت گوشت پرندگان:

 

در مورد گوشت مرغ، اغلب دامداریهای صنعتی از هورمونها برای رشد سریعتر و بیشتر مرغها  برای کسب درآمد بیشتر استفاده میکنند.

این تغذیه و زندگی ناسالم در دامداری صنعتی طیور را در حالت بیماری قرار میدهد که برای جلوگیری از این بیماریها، به آنها آنتی بیوتیک تزریق میگردد.

در مقابل، بوقلمون پرندهای است که اگر آنتی بیوتیک به آن تزریق شود می میرد و در نتیجه با بوقلمون بهتر رفتار میشود.

در شرایطی که دسترسی به مرغ طبیعی مقدور نباشد، تغذیه با گوشت بوقلمون (و بلدرچین) ممکن است جایگزین مناسبی برای حفظ سلامت باشد.

 

کیفیت گوشت خوک:

 

در مورد گوشت خوک، مطالعات نشان دادهاند که مصرف گوشت خوک سبب میشود که خون انسان بیشتر اسیدی گردد .

خوک کثیف زندگی میکند (حتی اگر در محل تمیز نگهداری شود) و حتی ممکن است از مدفوع خود نیز تغذیه نماید.

به همین دلیل، انگلها یا مهاجمان زیادی وارد بدن خوک میشوند و سیستم ایمنی بدن او در مقایسه با سایر حیوانات نیاز به تولید زیادتر آنتی بادیها دارد تا به آنها غلبه کند.

مصرف گوشت خوک سبب بیشتر تولید شدن آنتی بادیها در بدن انسان نیز میشوند.

بر اساس تحقیقات دکتر هری هاکسی، مصرف گوشت خوک خطر ابتلا به سرطان را افزایش میدهد .

علاوه بر این، بدن خوک در مقایسه با سایر حیوانات، هورمونهای رشد خیلی بیشتری تولید میکند و افرادی که گوشت خوک بیشتری میخورند دارای مشکلات اضافه وزن بیشتری هستند.

میزان کلسترول موجود در گوشت خوک نیز به طرز قابل توجه بالا است در نتیجه کیفیت گوشت پایین است.

خوکها در دامداری صنعتی در قفسهای بسیار تنگ و کوچک نگهداری میشوند، تغذیه ناسالم دارند، زندگی دردناکی را تجربه میکنند و کشتار آنها نیز در اطاقهای گاز (اطاق مرگ) انجام میشود.

اما خوکها که یکی از باهوش ترین موجودات هستند، متوجه می گردند که وقتی به سمت اطاقهای گاز فرستاده میشوند چه چیزی در انتظار آنها است و در نتیجه در برابر رفتن به آنجا مقاومت میکنند.

اما دامداران بی رحم، در این مرحله با دستگاههای شوک الکتریکی خوکهای مقاوم را از پا در می آورند تا سرانجام تسلیم شده و به داخل اطاق مرگ بروند.

در اطاق مرگ نیز آنها با تمام وجود در داخل قفس فلزی خود برای زنده ماندن تقلی میکنند تا در نهایت می میرند.

این حیوانات، دردناکترین احساسات را در آخرین ساعات عمر خود تجربه میکنند و علاوه بر سموم تولید شده در سلولهای بدن آنها در حین مرگ، هورمونهای احساسی منفی نیز بدن آنها را فرا میگیرند(کیفیت گوشت بسیار پایین می اید).

گروههای حقوق حیوانات بارها با استناد بر فیلمهای دوربین مخفی ضبط شده در کشتارگاه خوکها در کشورهایی نظیر استرالیا، اعتراض خود را به نحوه رفتار با این حیوانات اعلام کردهاند .

اما رسانه های غربی نه تنها به رفتار بی رحمانه با خوکها در جهنم دامداری کارخانه ای نمی پردازند، بلکه برای انحراف افکار عمومی جامعه خود، از نحوه کشتار دام توسط مسلمانان به شدت و به طور مداوم انتقاد میکنند.

با وجود مضرات گوشت خوک(کیفیت پایین این نوع گوشت) و سوء رفتار با آنها در دامداری کارخانه ای، از آنجا که گوشت خوک به خوبی میتواند به کمک روشهای صنعتی به صورت انبوه و با قیمت ارزان تولید شود، بسیار مورد توجه کارخانه های دامداری صنعتی غربی میباشد و با فروش گوشت آن، سود سرشاری نصیب آنها میشود.

در نتیجه به مردم در مورد مضرات گوشت خوک اطلاع رسانی نمیشود.