google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

آزمایش های قبل از شیمی درمانی

آزمایش های قبل از شیمی درمانی - انجام تست های عملکرد کلیه وکبد

آزمایش های قبل از شیمی درمانی

نوشته admin

آیا انجام آزمایش خون قبل از هر جلسه شیمی درمانی ضرورت دارد؟

 

 آزمایش های قبل از شیمی درمانی توسط پزشک معالج درخواست می شود.

یکی از عوارض اصلی داروهای شیمی درمانی ، کاهش سلول های خونی است. در نتیجه انجام آزمایش خون ضروری میباشد.

آزمایش  کامل سلول های خونی که CBC نامیده می شود قبل از هر جلسه تزریق انجام میشود.

این آزمایش امکان تزریق دارو و اینکه آیا بدن توانسته خودش را بازسازی کند یا خیر مشخص می کند.

انکولوژیست با توجه به وضعیت آزمایش خون شما و اینکه میزان تأثیر داروی شیمی درمانی قبلی بر روی سلول های خونی شما چگونه بوده است ممکن است دوز داروها را کم یا زیاد کند.

آزمایش خون معمولا در همان روز تزریق شیمی درمانی یا حداکثر یک روز قبل انجام میشود.

در بازه زمانی یک ساعته جواب آزمایش آماده می گردد.

یک سری آزمایش های قبل از شیمی درمانی غیر از انجام CBC ، که برای تمام جلسات شیمی درمانی ضرورت دارد بعضی داروهای شیمی درمانی برای دفع شدن از بدن نیازمند عملکرد مناسب کلیه و کبد هستند.

در نتیجه بسته به نوع دارویی که برای شما استفاده می گردد، انجام تست های عملکرد کلیه ( BUN , Cr ) و کبد ( SGOT/ SGPT / Bil ) ممکن است قبل از هر دوره شیمی درمانی ضرورت داشته باشد.

 

آیا اگر داروی شیمی درمانی اثر نکند راهکار دیگری نیز وجود دارد؟

 

باید توجه داشت که برای هر بیماری مشخص، داروهای شیمی درمانی متفاوتی وجود دارد.

پزشک انکولوژیست براساس شرایط بیماری از یک پروتکل استاندارد درمانی استفاده خواهد کرد.

بعد از گذشت چند دوره از تزریق شیمی درمانی، ارزیابی از نظر میزان پاسخ دهی انجام خواهد شد.

اگر شیمی درمانی توانسته باشد اندازه تومور را کاهش دهد همین پروتکل درمانی ادامه پیدا می کند .

ولی در صورتیکه تومور حین شیمی درمانی پیشرفت کرده باشد از داروها و پروتکل های دیگر شیمی درمانی که مناسب این بیماری هستند استفاده می شود.

غیر از شیمی درمانی ، راهکارهای درمانی دیگری از قبیل جراحی یا پرتودرمانی و کموآمبولیزاسیون برای کنترل سرطان وجود دارد.         

در نتیجه انتخاب درمان خود را به پزشک معالج خود بسپارید.