google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

جلسات شیمی درمانی

جلسات شیمی درمانی - نوبت بعدی تزریق -  زمان تزریق بعدی چگونه تعیین می شود ؟

جلسات شیمی درمانی

نوشته admin

جلسات شیمی درمانی :

 

در جلسات شیمی درمانی چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

در هریک از جلسات شیمی درمانی بر اساس زمان و ساعت تزریقی که برای شما تعیین شده، تزریق انجام خواهد شد.

در نتیجه لازم است در روز تزریق، آزمایش خونی که توسط پزشک معالج شما نوشته شده انجام دهید.

بعد از انجام آزمایش خون و صرف زمان یکساعته ، جواب آزمایش آماده است و شما با جواب آزمایش خون به کلینیک شیمی درمانی مراجعه خواهید داشت.

در اتاق انتظار منتظر نوبت ویزیت پزشک خود خواهید ماند.

در زمان ویزیت، انکولوژیست جواب آزمایش خون را رؤیت و وزن شما را اندازه گیری میکند.

انکولوزیست در مورد شرایط جسمی و عوارض شیمی درمانی از شما سؤال خواهد کرد.

در صورت نیاز، معاینه فیزیکی نیز انجام خواهد شد.

بر اساس پاسخ آزمایش خون و شرایط جسمی شما دوز تزریق دارو مشخص  میشود.

سپس شما به قسمت تزریق داروی شیمی درمانی مراجعه خواهید کرد.

منشی یا پرستار شیمی درمانی بر اساس پروتکل درمانی و دوز تجویزی  داروهای شیمی درمانی را از شما تحویل خواهد گرفت.

سپس شما در تخت مخصوص تزریق دراز می کشید.

پرستار در اتاق مخصوص داروهای شیمی درمانی را که از شما تحویل گرفته، آماده تزریق می نماید.

بعد از گرفتن یک رگ مناسب با آنژیوکت ، داروهای شیمی درمانی به شما تزریق می گردد.

 

نوبت بعدی تزریق :

 

در هر جلسه تزریق دارو و آزمایش خون نوبت بعدی شما در دفترچه بیمه نوشته شده و زمان تزریق بعدی شما تعیین می گردد.

باید توجه داشته باشید تزریق شما فقط در صورتیکه شرایط جسمانی و آزمایشگاهی شما اجازه دهد انجام خواهد شد.

و در صورتیکه سلول های خونی شما کاهش شدیدی پیدا کرده باشد، و فرصت بیشتری برای بازسازی نیاز داشته باشد، تزریق شما به تأخیر می افتد.

سپس فرصت زمانی دیگری برای تزریق به شما داده خواهد شد تا با یک آزمایش خون مجدد مراجعه نمایید.

 

 زمان تزریق بعدی چگونه تعیین می شود ؟  

 

بر اساس نوع برنامه شیمی درمانی که برای شما تعیین گردیده، در هر ملاقات، زمان و ساعت تزریق بعدی توسط تیم درمانی شما تعیین میگردد. 

این زمان بر روی کارت تعیین وقت شما ثبت می گردد و شما در این وقت مشخص جهت تزریق بعدی مراجعه خواهید داشت.

ریزش مو به طور معمول از جلسه اول یا دوم تزریق شروع میشود.
بنابراین میتوان با توجه به روحیه شخص برای تهیه کلاه گیس برنامه ریزی کرد.