google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

سرطان سینه و سابقه خانوادگی

سرطان سینه و سابقه خانوادگی - شانس ابتلا به سرطان سینه درخانواده درجه اول

سرطان سینه و سابقه خانوادگی

نوشته admin

نقش سابقه خانوادگی در ابتلا به سرطان سینه :

 

سرطان سینه و سابقه خانوادگی یکی از موارد مورد بحث در سرطان ها است.

سرطان سینه مانند همه سرطان ها در ابتدا به دلیل نقص در ماده ژنتیکی (DNA) دی ان ای در یک سلول منفرد ایجاد می شود.

بدن انسان از تریلیون ها سلول تشکیل شده است.

در داخل هسته هر سلول، دی ان ای بر روی کروموزوم ها واقع شده است.

هر سلول انسان دارای دو مجموعه ۲۳ تایی از کروموزوم ها می باشد که هر مجموعه را از یکی از والدین به ارث می برد.

هنگامی که ژنهای مسئول کنترل تقسیم و رشد سلول غایب و یا معیوب باشند این باعث شده که سلول ها به طور بی رویه تقسیم شوند و در نهایت باعث تشکیل تومور شوند.

سرطان با نقص دی ان ای می تواند از بدو تولد به ارث برسد .

درغیر این صورت در طول بزرگسالی ممکن است فرد دچار این نقص ژنی شود.

۵- ۱۰٪ از سرطان پستان با جهش در دو ژن BRCA۱ و BRCA۲ در ارتباط است.

ژنهای BRCA۱ و BRCA۲ ژنهای سرکوب کننده تومور می باشند که در فرایند ترمیم، نوترکیبی دی ان ای و کنترل چرخه سلولی نقش دارند.

زنانی که حامل جهش هایی در ژنهای BRCA۱ و BRCA۲ می باشند ۸۵ – ۸۰٪ خطر ابتلا به سرطان پستان را  دارند.

این زنان همچنین ۱۶- ۶۵٪ خطر ابتلا به سرطان تخمدان را نیز دارند.

در موارد بروز سرطان پستان در سنین کمتر از ۴۶ تا ۵۵ و یا مشاهده سابقه فامیلی جهش در این ۲ ژن باید مدنظر باشد.

خانم هایی با یک جهش در ژن BRCA۱ و داشتن۴ یا بیشتر فرزند ۳۸% احتمال سرطان در آنها کاهش یافته است .

در مقابل افرادی که حامل جهش در ژن BRCA۲ بودند خطر ابتلا به سرطان پستان در آنها افزایش یافته است.

 

شانس ابتلا به سرطان سینه درخانواده درجه اول :

 

یکی از فاکتورهای خطر آفرین مهم داشتن بستگان درجه اول (مادر، خواهر، دختر) مبتلا به سرطان سینه و یا خویشاوندان مرد مبتلا به سرطان پروستات می باشد .

این خطر خیلی بالاتر می رود اگر هم مادر و هم خواهر سرطان سینه داشته باشند.

اگر سرطان در میان خانواده درجه اول قبل از ۵۰ سالگی رخ دهد، داشتن یک خویشاوند مبتلا به سرطان سینه و تخمدان خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش میدهد.

افرادی که شانس مبتلا شدن به سرطان سینه در آنها به علت داشتن ژن معیوب بالاتر است، اگر در برابر عوامل محیطی نامناسب قرار گیرند این خطر ابتلا در آنها به شدت افزایش خواهد یافت.

زنانی که قبلا سابقه سرطان سینه داشتند ۳ تا ۴ برابر شانس بیشتری برای مبتلا شدن دوباره خواهند داشت.

اکنون تا حدودی با رابطه سرطان سینه و سابقه خانوادگی و نقش  آن درابتلا به این نوع سرطان آشنا شدید.