google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

بررسی پستان ها برای تشخیص سرطان سینه

بررسی پستان ها برای تشخیص سرطان سینه - معاینه شخص توسط خودش

بررسی پستان ها برای تشخیص سرطان سینه

نوشته admin

بررسی پستان ها برای تشخیص سرطان سینه :

 

بررسی پستان ها برای تشخیص سرطان سینه از معاینه بالینی و خود آزمایی شروع می شود.

مؤثر ترین شیوه مبارزه با سرطان سینه تشخیص زودهنگام آن است و بهترین روش ماموگرام است.

ولی بررسی توسط خود شخص هم می تواند به تشخیص کمک زیادی کند.

در واقع زنانی که خودشان را معاینه می کنند و یاد می گیرند که چه حالتی پستان ها در حالت نرمال قرار دارند، حالات غیر طبیعی را زودتر پیدا می کنند.  

 

چطور باید بررسی توسط خود شخص صورت بگیرد؟

معاینه شخص توسط خودش روشی است که شخص تغییرات را در پستان خودش بررسی می کند و تغییراتی مثل توده، ضخامت پوست را با نگاه کردن و لمس کردن بررسی می کند.

 

چه زمانی معاینه توسط خود شخص باید صورت بگیرد؟

به خاطر سپردنش برای شخص راحت تر است، صورت بگیرد.

 

چطور معاینه پستان ها توسط خود شخص انجام شود ؟

 

این مراحل باید به ترتیب صورت بگیرد:

١. جلوی آیینه های بزرگ در اتاق روشن بایستید. به پستان ها نگاه کنید.

ممکن است کاملا هم اندازه نباشند. به هر نوع تغییر در پوست پستان، شکل و اندازه، چروک، گودی، زخم یا منطقه بی رنگ توجه کنید.

نوک پستان را برای هر نوع زخم، جهت نوک پستان و پوسته شدن را بررسی کنید.

 

۲. سپس دست ها را روی باسن قرار دهید و سفت فشار بدهید تا عضلات زیر پستان سفت شوند.

از پهلویی به پهلوی دیگر بچرخید و سمت دیگر را بررسی کنید.

 

٣. رو به آیینه خم شوید و پستان ها را از لحاظ شکل بررسی کنید.

۴. دست ها را به پشت سر قلاب کنید و فشار دهید. به پهلو بچرخید و شکل پستان ها را بررسی کنید.

پستان ها را با دست بالا ببرید و خط حاشیه پستان ها را بررسی کنید.

 

۵. نوک پستان ها را از لحاظ ترشح بررسی کنید. انگشت اشاره و شست را روی بافت نوک پستان به سمت بیرون و انتهای پستان، نوک پستان فشار دهید.

هر گونه ترشحی را بررسی کنید.