google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه

ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه - انواع ماموگرافی - ماموگرافی دیجیتال

ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه

نوشته admin

انواع ماموگرافی :

 

دو نوع ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه وجود دارد که با توجه به شرایط فرد مراجعه کننده برای او توصیه میشود :

ماموگرافی غربالگری و ماموگرافی تشخیصی

در غربالگری ماموگرافی در زنان بدون علائم بیماری انجام می شود.

تشخیص زودهنگام در سرطان شانس زیادی در موفقیت برای بهبودی ایجاد می کند به همین علت ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه وبخصوص نوع غربالگری آن اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

ماموگرافی غربالگری یک تا دو سال یک بار در زنان ۴۰ ساله و برای زنان ۵۰ ساله هر سال توصیه می شود.

البته پزشک معالج ممکن است قبل از ۴۰ سالگی هم ماموگرافی را برای برخی زنان توصیه کند.

مطالعات نشان می دهد که ماموگرافی منظم خطر سرطان سینه پیشرفته را در زنان ۸۰ ساله و پیرتر کاهش می دهد.

ماموگرافی تشخیصی در زنانی انجام می شود که علائم بیماری را دارند .

برای مثال وقتی طی معاینه توسط خود شخص یا ترشحی از نوک پستانها مشاهده شده است یا در ماموگرافی غربالگری حالت غیر طبیعی مشاهده شده است.

بنابراین ماموگرافی تشخیصی گران تر از ماموگرافی غربالگری است.

افرادی که پستان های کاشتنی ( breast implants) دارند یا سابقه سرطان پستان دارند احتیاج به ماموگرافی تشخیصی بیشتری دارند.

مارکرهای مخصوص پوست ممکن است برای نشانه گذاری مناطق آسیب دیده پوست، نوک پستان یا دیگر بخش ها استفاده شود.

فشار آوردن به سطح پستان باعث می شود بیشترین میزان بافت مورد آزمایش و تصویربردار پزشکی قرار بگیرد.

فشار دادن مانع از پخش اشعه X و خراب شدن تصویر می شود.

البته این فشردگی ناخوشایند است ولی مدت زمان کوتاهی طول می کشد و درد زیادی ندارد.

  

ماموگرافی دیجیتال : 

 

این روش بسیار پیشرفته است.

ماموگرافی دیجیتال چندین مزیت نسبت به ماموگرافی فیلمی دارد:

  • برای زنان کمتر از ۵۰ سال که پستان های متراکم دارند، غربالگری بهتری دارد.
  • تصویر بهتری دارد و بهتر به صورت الکترونیک قابل ارسال است.
  • نتایج کمتر به صورت مثبت کاذب گزارش می شوند.
  • از تابش اشعه کمتری استفاده می کند.