google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

سی تی اسکن برای تشخیص سرطان

سی تی اسکن برای تشخیص سرطان - سی تی اسکن - پی تی اسكن - ماموگرافی

سی تی اسکن برای تشخیص سرطان

نوشته admin

سی تی اسکن(Computerized Tomography):

سی تی اسکن برای تشخیص سرطان سینه یکی از روش های متداول است .
سی تی اسکن درواقع یک نوع عکس خاص است .
تصاویر از زوایای مختلف گرفته شده و توسط کامپیوتر ترکیب شده تا تصاویر جزئی ودقیق تری از اعضای داخلی نشان دهند.
در زنان با سرطان سینه ،این روش شایع ترین اسکن برای بررسی قفسه سینه و شکم از نظر گسترش  سرطان به اعضای موجود در آنها می باشد.
همچنین به عنوان روش مناسبی جهت هدایت سوزن نمونه برداری به ناحیه درگیر است .
قبل از انجام این اسکن ،تصاویر موجود توسط کامپیوتر ترکیب شده تا تصاویر جزئی  و دقیق تری از اعضای داخلی نشان دهند.
بعد از اولین سری عکس گرفته شده ، از راه ورید ،ماده حاجب تزریق می شود و سری دوم عکس ها گرفته می شود .
ماده حاجب علائمی مثل گرفتگی مخصوصا در ناحیه صورت ایجاد می کند.بعضی از افراد ممکن است به آن حساسیت داشته باشند و دچار کهیر شوند.
موارد نادری از واکنش های شدید حساسیتی مثل مشکل در نفس کشیدن و افت فشار خون هم گزارش شده است.

اگر سابقه حساسیت به هر ماده حاجبی دارید، قبل از انجام این اسکن به پزشکتان اطلاع دهید.

انجام این اسکن، زمان بیشتری ازعکس ساده با اشعه X می گیرد.

باید بی حرکت روی تخت دراز بکشید تا این عکس گرفته شود و در نتیجه مقداری خسته می شوید.

 

پی تی اسکن (Position Emission Tomography) :

 

پی تی اسکن ، با استفاده از تزریق یک ماده نشان دار (اغلب نوع خاصی از شکر که حاوی اتم رادیواکتیو شده است ) و انتشار آن به کل بدن، میزان گسترش سرطان تعیین می شود.
سلول های سرطانی اغلب مقادیر بالایی از شکر را جذب می کنند.
سپس یک دوربین مخصوص این سلول ها را مشخص می کند.
این روش، در زمانی که پزشک، شک بالایی به انتشار و گسترش سرطان داشته باشد ولی محل انتشار آن را نداند، بسیار مفید است.
همچنین برای بررسی غدد لنفاوی از نظر گرفتار شدن به سلولهای سرطانی قبل از خارج کردن و برداشت آنها به کار می رود.
بعضی از دستگاه های جدید قادرند به طور همزمان هم CT و هم PET اسکن انجام دهند.
این روش می تواند همراه ماموگرافی صورت گیرد، مخصوصا وقتی هدف بررسی غدد لنفاوی زیر بغل یا آگزیلاری باشد.
اما سی تی اسکن برای تشخیص سرطان سینه از این روش معمول تر است .