آزمایش ژنتیک چه زمانی انجام میشود

آزمایش ژنتیک چه زمانی انجام میشود - سرطان پستان - غربالگری - ژنهای BRCA1 و BRCA2

آزمایش ژنتیک چه زمانی انجام میشود

نوشته admin

آزمایش ژنتیک چه زمانی انجام میشود ؟

برای پاسخ به این پرسش که آزمایش ژنتیک چه زمانی انجام میشود, باید به بررسی افرادی که برای این تست مراجعه میکنند پرداخته شود.

 

معمولا افراد زیر برای انجام آزمایش ژنتیک مراجعه می کنند :

 

۱.افرادی که دو نفر از اعضای درجه ۱ خانواده شان در سن ۵۰ سالگی یا کمتر دچار سرطان پستان شده باشند.

۲. افرادی که تعداد سه نفر یا بیشتر از اعضای خانواده درجه ۱ یا ۲ آنها دچار از سرطان پستان شده باشند.

٣. افرادی که خودشان سابقه قبلی سرطان پستان یا تخمدان داشته اند.

اگر جواب آزمایش خون برای جهش در ژنهای BRCA۱ و BRCA۲ مثبت باشد , یعنی در فرد مورد نظر احتمال ابتلا به سرطان پستان یا یکی از سرطان های نامبرده وجود دارد.

البته جواب مثبت تنها بیان می کند که فرد احتمال ابتلا را دارد .

یعنی فردی با خطر ابتلای بالا می باشد نه اینکه این فرد حتما به یک سرطان پیشرفته دچار می شود.

مزیت تست ژنتیکی این است که به بررسی احتمال وجود و یا انتقال ژن جهش یافته در خویشاوندان می پردازد.

 

حق انتخاب افراد تست BRCA۱ و BRCA۲ مثبت :

 

چه حق انتخاب هایی برای افرادی که نتیجه تست BRCA۱ و BRCA۲ آنها مثبت است وجود دارد؟

غربالگری برای اینکه خیلی سریع بیماری تشخیص داده شود انجام میشود.

غربالگری درواقع خطر ابتلا به سرطان را تغییر نمی دهد.

اما غربالگری سرطان را در مراحل اولیه نشان می دهد.

اگر جواب آزمایش منفی شد یعنی احتمال ابتلا به سرطان پستان فرد مزبور مانند سایر افراد نرمال که در خویشاوندان خود مبتلا به سرطان پستان ندارند است.

جواب مثبت آزمایش ژنتیک درواقع به فرد این امکان را می دهد تا از ابهام اینکه آیا او حامل ژن جهش یافته است یا نه خارج شود.

به این ترتیب فرد می تواند تصمیم درست را اتخاذ کند.