google-site-verification=DPFFICBXt80Brvuh9LRfFKVh3tx9s6Tttg54lyCpk8Y

ماموگرافی بهتر است یا آزمایش ژنتیک

ماموگرافی بهتر است یا آزمایش ژنتیک - سرطان پستان - توقف رشد سلولهای سرطانی

ماموگرافی بهتر است یا آزمایش ژنتیک

نوشته admin

ماموگرافی بهتر است یا آزمایش ژنتیک ؟

 

برایر پاسخ بهتر به این پرسش که آیا ماموگرافی بهتر است یا آزمایش ژنتیک باید بدانیم که ذر این دو روش چه کاری انجام میشود.

یک سؤال دیگر که مطرح می شود این است که چرا با وجود آزمایشهای ژنتیکی هنوز از ماموگرافی استفاده می شود؟

به این علت که این دو روش از یکدیگر کاملا جدا هستند.

در واقع ماموگرافی یک غربالگری عمومی می باشد .

ماموگرافی باتوجه به سن و جنس انجام می شود و نسبتا گران نمی باشد و وقتی تومور تشکیل می شود در مراحل ابتدایی آن را نشان می دهد . 

اما در تست ژنتیکی که به ویژه در افرادی که در خانواده شان سابقه سرطان پستان مشاهده شده است، نشان می دهد که آیا آن فرد حامل ژن جهش یافته است یا خیر.

این تست ها تخصصی تر و گران تر می باشند.

 

نقش ژن های BRCA۱ و BRCA۲ در ایجاد سرطان پستان :

 

همان طور که اشاره شد عمدتا جهش در ژن های BRCA۱ و BRCA۲ در ایجاد سرطان پستان نقش دارد.

اما نمی توان سایر ژنها را نیز نادیده گرفت.

ژن HER۲ نیز یکی از این ژنها می باشد.

به تازگی یک کیت تشخیصی اسپات لایت ( SPOT LIGHT ) به وسیله کمپانی اینویتروژن در کالیفرنیا درست شده است.

با کمک این آزمون می توان تعداد کپی های HER۲ را در بافت تومور اندازه گیری کرد.

این ژن رشد سلولهای سرطانی را تنظیم می کند.

یک سلول سالم پستان دو کپی از ژن HER۲ را دارد که یک علامت به سلولها می فرستد و به آنها می گوید که چه وقت رشد کرده، تقسیم شده و چه وقت ترمیم شوند.

بیماران مبتلا به سرطان پستان ممکن است کپی های بیشتری از ژن HER۲ داشته باشند که سبب تحریک تولید بیش از حد پروتئین HER۲ شده و بنابراین علائم بیشتری به سلول های پستان فرستاده می شود.

در نتیجه، سلول ها با سرعت بسیار زیاد رشد کرده و تقسیم می شوند.

در آزمون اسپات لایت تعداد ژنهای HER۲ در نمونه کوچکی از تومور برداشته شده شمارش می شود.

سپس تکه برداشته شده با یک ماده شیمیایی لکه دار شده که این کار سبب می شود هر ژن HER۲ موجود در نمونه تغییر رنگ دهد.

این تغییر رنگ می تواند زیر یک میکروسکوپ استاندارد مشاهده شود.

این امر نیاز به میکروسکوپ های فلورسانت پیچیده و گران قیمت تر را که هم اکنون برای خواندن معیارها در بازار وجود دارد حذف می کند.

 

توقف رشد سلولهای سرطانی HER۲ :

 

بیمارانی که تولید بیش از حد پروتئین HER۲ را دارند معمولا با داروی هرسپتین درمان می شوند.

این دارو تولید پروتئین HER۲ را هدف گیری می کند.

درمان مذکور به توقف رشد سلولهای سرطانی HER۲ کمک می کند.

در مقایسه با ژنتیک که علم مطالعه ژنهای منفرد به تنهایی است، ژنومیکس تمام ژنهای ژنوم و برهم کنش های میان آنها و محیطشان را مورد مطالعه قرار می دهد.

در این میان دانش ژنومیکس سرطان، تغییرات اساسی را در شیوه تفکر دانشمندان درباره سرطان به وجود آورده است.