راههای درمان سرطان بیضه سمینوما براساس نوع و مرحله

راههای درمان سرطان بیضه سمینوما براساس نوع و مرحله

راههای درمان سرطان بیضه سمینوما براساس نوع و مرحله

نوشته admin

درمان سرطان بیضه عمدتا براساس نوع و مرحله سرطان است در میان مراحل مختلف تومورهای سلولهای زایا ، سمینومای خالص به یک روش درمان می شود و غیر سمینومها و تومورهای سلولهای زایای مخلوط به روش دیگری درمان می شوند. درمان سرطان بیضه را برحسب مرحله می توان با جراحی ؛ شیمی درمانی ، پرتودرمانی یا ترکیبی از آنها انجام داد که البته در این بین وضعیت بیمار نیز می تواند بر روی روش ترجیحی تاثیر بگذارد. در ادامه مقاله در سایت فروش کلاه گیس اطلاعات بیشتری در این رابطه ارائه می شود.

راههای درمان سرطان بیضه برحسب مرحله

تومورهای بیضه سرطان درجا (مرحله ۰)

در این مرحله ، سرطان به خارج از بیضه گسترش پیدا نکرده و سطح تومور مارکرها (مانند HCG و AFP) افزایش نمی یابد.

اگر CIS  (کارسینوم این سیتو یا درجا)  پس از جراحی بیضه را خارج شود هیچ درمان دیگری لازم نیست. اگر CIS پس از بیوپسی بیضه (مانند مشکلات باروری) پیدا شود ، پزشک توصیه می کند فوراً درمان نشود. در عوض ، ممکن است با معاینات مکرر فیزیکی ، سونوگرافی بیضه و آزمایش خون از سطح تومور مارکر از نزدیک مشاهده شود. تا زمانی که هیچ نشانه ای از رشد یا تبدیل CIS به یک سرطان مهاجم وجود نداشته باشد ، ممکن است نیازی به درمان نباشد. درمان CIS به طور معمول با برداشتن بیضه  یا پرتودرمانی بیضه انجام می شود.

اگر سطح تومور مارکرها زیاد باشد ، سرطان در واقع مرحله ۰ نیست – حتی وقتی فقط CIS در بیضه یافت می شود و هیچ نشانه ای از گسترش سرطان وجود ندارد. در این حالت ، درمان مورد استفاده برای سرطان های مرحله IS است.

درمان سرطان بیضه سمینوما

سمینوما مرحله  I

این سرطان ها تقریباً در همه بیماران قابل درمان است . ابتدا عمل جراحی برای برداشتن بیضه و طناب اسپرماتیک (ارکیکتومی رادیکال اینگوینال) انجام می شود. پس از جراحی ، اغلب چندین روش درمانی وجود دارد:

مشاهده دقیق (نظارت): اگر سرطان از بیضه فراتر نرفته باشد ، طرحی که بیشتر کارشناسان ترجیح می دهند نظارت دقیق تا ۱۰ سال است. این به این معنی است که برای سال اول هر ۳ تا ۶ ماه یکبار معاینات بدنی و آزمایش خون انجام دهید و بعد از آن نیز کمتر اتفاق می افتد. آزمایشات تصویربرداری (سی تی اسکن و گاهی اشعه ایکس قفسه سینه) هر ۳ ماه به مدت ۶ ماه و سپس یک یا دو بار در سال انجام می شود.

اگر در این آزمایشات هیچ نشانه ای از گسترش سرطان به بیش از بیضه پیدا نشود ، هیچ درمان دیگری لازم نیست. اگر سرطان گسترش یافته باشد ، ممکن است از درمان هایی مانند پرتودرمانی یا شیمی درمانی استفاده شود. سرطان معمولا در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از بیماران عود خواهد کرد و اغلب به غدد لنفاوی گسترش می یابد اگر چنین شود ، پرتودرمانی یا شیمی درمانی معمولاً می تواند سرطان را درمان کند.

پرتودرمانی: تابش با هدف گره های لنفاوی پاراآئورتیک گزینه دیگری است. این گره ها در پشت شکم ، در اطراف رگ خونی بزرگی قرار دارند که آئورت نامیده می شود. از آنجا که سلولهای سمینوما به اشعه بسیار حساس هستند ، می توان از دوزهای کم استفاده کرد. حدود ۱۰ تا ۱۵ درمان در طی ۲ تا ۳ هفته انجام می شود.

شیمی درمانی: گزینه ای که به خوبی اشعه موثر باشد ، ۱ یا ۲ دوره شیمی درمانی با دارو کاربوپلاتین پس از جراحی است. بسیاری از کارشناسان شیمی درمانی را به اشعه ترجیح می دهند زیرا به نظر می رسد تحمل آن آسان تر است.

راههای درمان سرطان بیضه سمینوما براساس نوع و مرحله

راههای درمان سرطان بیضه سمینوما براساس نوع و مرحله

سمینومای مرحله  IS

در این مرحله ، پس از برداشتن بیضه حاوی سمینوما ، یک یا چند سطح نشانگر تومور هنوز زیاد است. این بسیار نادر است و با شیمی درمانی قابل درمان است.

سمینومای مرحله IIA

پس از جراحی برای برداشتن بیضه (ارکیکتومی رادیکال اینگوینال) ، یکی از گزینه های درمانی  پرتو درمانی غدد لنفاوی رتروپریتونئال است. اینها غدد لنفاوی پشت شکم (شکم) هستند. معمولاً به سمینومای مرحله دوم دوز بالاتری از تابش نسبت به سمینوم مرحله اول داده می شود.

شیمی درمانی گزینه درمانی دیگر است  که با ۴ دوره  EP (اتوپوزید و سیس پلاتین) یا ۳ دوره BEP (بلئومایسین ، اتوپوزید و سیس پلاتین) است. سپس پزشک از نزدیک (هر ۳ تا ۶ ماه) هرگونه علامت بازگشت سرطان را رصد می کند.

سمینومای مرحله IIB

این سمینوما گسترش یافته و باعث بزرگتر شدن غدد لنفاوی می شود و یا در غدد لنفاوی مختلف گسترش یافته است. شیمی درمانی به طور معمول درمان ارجح است. معمولاً یا ۴ دوره EP (اتوپوزید و سیس پلاتین) یا ۳ دوره BEP (بلئومایسین ، اتوپوزید و سیس پلاتین) انجام می شود. اگر غدد لنفاوی پس از گسترش سرطان بزرگ نشوند پرتودرمانی به جای شیمی درمانی انجام می شود.

سمینومای مرحله  IIC

درمان به طور معمول شیمی درمانی با ۴ دوره EP (اتوپوزید و سیس پلاتین) یا ۳ یا ۴ دوره BEP (بلئومایسین ، اتوپوزید و سیس پلاتین) است. گزینه دیگر ممکن است VIP (اتوپوزید ، ایفوسفامید و سیس پلاتین) برای ۴ دوره باشد. به طور کلی از پرتودرمانی برای سمینوم مرحله IIC استفاده نمی شود.