سرطان پستان در مردان

سرطان پستان در مردان - تغیرات در DNA سلولها و بروز سرطان پستان

سرطان پستان در مردان

نوشته admin

سرطان پستان در مردان :

 

سرطان پستان در مردان کمتر از یک درصد از همه موارد سرطان پستان را شامل می شود.

سالانه حدود ۲۵۰ مرد مبتلا به سرطان پستان در انگلیس تشخیص داده می شوند در حالی که ۷۰ نفر در اثر آن فوت می کنند .

اما نیمی از مردان بیمار تا زمانی که سرطانشان به مرحله پیشرفته نرسیده تشخیص داده نمی شوند.

به گفته محققان در صورت تشخیص زودهنگام، احتمال بهبود کامل در مرد مبتلا به سرطان پستان ۷۵ تا ۱۰۰ درصد است .

این در حالی است که با پیشرفت سرطان این میزان به ۳۰ درصد تنزل می یابد.

بطور کلی مردان مانند زنان پستان ندارند اما دارای مقدار کمی بافت پستانی هستند.

در واقع پستان های یک مرد مشابه با پستان یک دختر پیش از بلوغ بوده و دارای چند مجرا است که توسط بافت پستان و بافت های دیگر احاطه شده اند.

در دختران این بافت در پاسخ به هورمون های زنانه رشد می کند اما در مردان که چنین مقادیری از هورمون های زنانه را ترشح نمی کنند رشد این بافت متوقف می شود.

نشانه های این بیماری در مردان مشابه علائم دیده شده در زنان است.

اکثر موارد سرطان پستان در مردان زمانی تشخیص داده می شوند که فرد وجود یک توده را روی قفسه سینه یا فرورفتگی نوک سینه به طرف داخل را احساس می کند.

اما برخلاف زنان مردان زمانی به پزشک مراجعه می کنند که نشانه ها پیشرفت کرده است.

زمانیکه اغلب خونریزی از نوک پستان و ناهنجاری در بافت پوست در ناحیه سرطانی به وجود آمده است.

در بسیاری از این مردان در این حالت سرطان به غدد لنفاوی گسترش یافته است .

 

تغیرات در DNA سلولها و بروز سرطان پستان :

 

 عوامل خطرآفرین در بروز سرطان پستان تغییرات مشخصی در دی ان ای(DNA) سلول های طبیعی پستان، باعث سرطانی شدن آنها می شود.

دی ان ای ماده شیمیایی در هر کدام از سلول های بدن است که ساختار ژن ها و دستورالعمل کاری سلول ها را مشخص می کنند.

بعضی از تغییرات ارثی در دی ان ای باعث افزایش خطر سرطان شده و علت بعضی از انواع سرطان های فامیلی می شوند.

ولی اکثر سرطان های پستان در اثر آسیب و تغییرات ناگهانی و تصادفی دی ان ای در یک سلول و نه به صورت تغییر ارثی طی زندگی طبیعی ایجاد می شوند.

به این موارد تغییرات اکتسابی گفته می شود .

اکثر سرطان های پستان در اثر چندین جهش و تغییر اکتسابی در ژن های درون سلول ایجاد می شوند.

اما متاسفانه تا امروز علت اغلب این جهش های اکتسابی که منجر به سرطان پستان می شوند ناشناخته باقی مانده است.