جراحی برداشت سینه قبل از سرطان

جراحی برداشت سینه قبل از سرطان - ارتباط ویروس پاپیلومای انسانی با سرطان سینه

جراحی برداشت سینه قبل از سرطان

نوشته admin

جراحی برداشت سینه قبل از سرطان ، یک جراحی پیشگیرانه در زنان با خطر بسیار بالای ابتلا به سرطان سینه :

 

جراحی برداشت سینه قبل از سرطان به منظور جلوگیری از سرطان سینه در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در تعداد کمی از زنان با خطر ابتلای بسیار بالا برای سرطان سینه جراحی پیشگیرانه مثل ماستکتومی (برداشت پستان) دوطرفه، انتخاب مناسبی است.

در این شیوه، هر دو سینه قبل از تشخیص هر نوع سرطان شناخته شده ای در بافت، توسط عمل جراحی برداشته می شود.

در حالی که با این روش تقریبا تمام بافت پستان برداشته می شود، مقداد بسیار کمی باقی می ماند.

در نتیجه با وجودی که این عمل جراحی به مقدار زیادی خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد، بیماری ممکن است در بافت پستان باقی مانده و شروع و نهایتا گسترش یابد.

عمل جراحی برداشتن تخمدان به قصد پیشگیری، از آنجا که موجب انسداد هورمونی به خصوص بر روی تومورهای وابسته به جهش BRCA۱ می شود، نقشی بس مهم در مهار تومورهای پستان دارد.

زیرا بیشترین تومورهای سرطانی گیرنده – استروژن منفی هستند و نمی توانند به هورمون استروژن پاسخ دهند.

از این رو برداشتن تخمدان مانع از وجود استروژن اضافی در بدن می شود.

امروزه این نگرانی خیلی مهم نیست و دلایل برای انتخاب این نوع روش پیشگیری باید خیلی قوی باشد.

 

ارتباط ویروس پاپیلومای انسانی با سرطان سینه :

 

این فرضیه مطرح شده است که ویروس های انکوژنیک مانند HPV ممکن است علت بعضی از سرطان های سینه باشند.

در برخی گزارشها دی ان ای ویروس HPV در بافت پستان و نمونه های سرطان سینه تشخیص داده شده است.

در تمام مطالعات میزان بالای HPV فقط در بافت توموری یافت شد و در بافت نرمال اطراف مشاهده نشد.

در بررسی انجام شده حضور HPV در لایه سلولی سرطانی پستان در هسته سلول هایی که داخل نواحی سرطانی نمونه های سرطان پستان وجود دارند تأیید شده است.

گزارش های متعددی نقش عوامل ویروسی را در بروز و تکامل سرطان سینه نشان می دهد.

ویروس پاپیلومای انسانی به خصوص انواع سرطان زای آن با بدخیمی های اپیتلیال سیستم دستگاه تناسلی و خارج از آن دیده می شود.

در این بررسی حضور دی ان ای عفونت ویروس پاپیلومای انسانی در بافتهای سرطانی سینه مشخص شد .

همچنین نقش ارتباط احتمالی عفونت HPV در بروز و تکامل بدخیمی های پستان مورد تأیید قرار گرفت.