ماموگرافی چیست

ماموگرافی چیست - ماموگرافی چگونه انجام می شود ؟ - ماموگرافی چه زمانی انجام می شود ؟

ماموگرافی چیست

نوشته admin

ماموگرافی :

 

 دراین بخش مختصری در مورد اینکه ماموگرافی چیست و چگونه انجام میشود ،توضیح می دهیم.

مؤثرترین روش برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه،ماموگرافی است.

بیش از ۲ سال قبل از اینکه حتی توده به قدری بزرگ شده باشد که احساس شود، یک ماموگرام که نوع خاصی از اشعه X است وجود آن را معلوم می سازد.

میزان تابش اشعه X خیلی کم و بدون ضرر است.

ماموگرام سرطان سینه را تشخیص می دهد به خاطر اینکه سرطان متراکم تر از بخش طبیعی پستان است.

 

ماموگرافی چگونه انجام می شود ؟

 

پستان روی بخش طاقچه مانندی قرار می گیرد و دستگاه اشعه X به آرامی در خلاف جهت پستان فشار وارد می کند تا جایی که شخص احساس فشار می کند.

برای این فشار سینه باید به صورت گسترده قرار گیرد تا اشعه X بهتر بتواند عمل کند.

اشعه X حدود ۱ تا ۲ دقیقه تابانده می شود و کل مراحل بیش از ۲۰ دقیقه طول نمی کشد.

ماموگرافی ممکن است برای شخص ناخوشایند باشد اما خیلی طول نمی کشد.

انجام این کار بعد از دوره عادت ماهانه بهتر است انجام شود چون حساسیت پستان ها در این دوره کمتر است.

 

ماموگرافی چه زمانی انجام می شود ؟

 

زنان در سن ۴۰ سالگی و بالاتر باید حدود ۱ تا ۳ سال یک بار ماموگرام انجام دهند.

اما اگر شخص عوامل خطر آفرینی مثل سابقه خانوادگی سرطان سینه دارد، پزشک ممکن است بخواهد این کار بیشتر از سنین پایین تر انجام گیرد.

ماموگرافی از دوز کمی از اشعه X استفاده می کند.

اشعه از آلیاژهای با وزن اتمی پائین تولید می شود (مثل مولیبدن یا رودیوم).

فیلترهایی از آلومینیم، مولیبدینیوم، بریلیوم، رودیوم یا پالادیوم استفاده می شود.

تشخیص حدود ۷۵٪ از سرطان ها حداقل یک سال قبل از اینکه احساس شوند با این روش صورت می گیرد.

درنتیجه انجام معاینه های دوره ای توسط خود شخص و یا پزشک و ماموگرافی بطور سالانه یا چند سال یکبار برای تشخیص به موقع سرطان سینه باید بسیار جدی گرفته شود.