انواع توده های سرطانی سینه

انواع توده های سرطانی سینه - توده با کلسيم متراکم - توده های کوچک با کلسيم متراکم

انواع توده های سرطانی سینه

نوشته admin

انواع توده های سرطانی سینه به شرح زیر است :

 

توده با کلسیم متراکم :

ضایعاتی که شکل، حاشیه خاصی دارد و متراکم نیستند.

یک نئوپلاسم خوش خیم حاشیه های نرمی دارد اما در حالت مزمن حاشیه ها واضح نیستند.

اشعه X بین بافت گرانولار خوش خیم و توده بافتی تمایز کمی قائل است.

به همین دلیل کنتراست کمی وجود دارد و اغلب خیلی کدر به نظر می رسد.

 

توده های کوچک با کلسیم متراکم :

ذرات ته نشین کوچک از کلسیم هستند که به صورت لکه های کوچک روشنی در ماموگراف نشان داده می شوند.

در تشخیص بیماری بیوپسی از گره های لنفاوی خیلی مهم است.

کالج آمریکایی تصویربرداری رادیولوژی پستان ۴ طبقه بندی برای ارزیابی تصاویر ماموگرافیک دارد:

  • پستانی که تقریبا به طور کامل چربی دارد.
  • بافت تقریبا فیبرو گرانولار است.
  • پستان به طور ناهمگنی متراکم است.
  • پستان بی نهایت متراکم است.

 

اگر ماموگرام کیفیت خوبی نداشته باشد ممکن است تکرار شود.

اول تقارن پستان ها، اندازه و تراکم و توزیع غدد مورد بررسی قرار می گیرد.

سپس کلسیفیکاسیون، انحراف و توده مورد بررسی قرار می گیرد.

در تشخیص توده، شکل، حاشیه و تراکم آن توده بررسی می شود.

ضایعات بدخیم حاشیه های سوزنی شکل و نامنظم دارند. در بدخیمی ها بخصوص سرطان های سیروز پستان ها تراکم بیشتری از حالت معمول دارد.

تراکم بسیار پائین در ضایعات خوش خیم دیده شده است مثل کیست چربی و تومور خوش خیم چربی دیده شده است.

کلسیفاکسیون خوش خیم بزرگ تر از کلسیفیکاسیون در بدخیمی است.

از لحاظ شکلی خشن با حاشیه های نرم که به راحتی دیده می شود.

کلسیفاکسیون خوش خیم شکل ویژه ای دارد، تخم مرغی شکل و دیواره دار است.

در بدخیمی کلسیفاکسیون کمتر از نیم میلیمتر است.

آنها شکل منظمی ندارند و ممکن است چندشکلی یا شاخه ای باشند. ممکن است نوک پستان فرورفته باشد یا پوست ضخیم شده باشد.

زنانی که قبلا جراحی پستان داشته اند، باید ماموگرافی غربالگری انجام دهند.

اگر در زنی یک پستان با عمل جراحی به طور کامل برداشته شده باشد، پستان دیگر باید هر ساله آزمایش شود.

به خاطر اینکه هنوز خطر برای پستان دیگر وجود دارد.

وقتی توده های کوچک با کلسیم متراکم خوش خیم به صورت بدخیم گزارش می شوند نتیجه مثبت کاذب گزارش شده است.

طبق گزارشات، در حدود ۱۰- ۸٪ از نتایج ماموگرافی برای تشخیص انواع توده های سرطانی سینه ممکن است به صورت مثبت کاذب باشند.

حدود ۳-۱٪ از زنانی که از لحاظ کلینیکی غیر طبیعی شناخته شده اند ممکن است منفی گزارش شده باشند در صورتی که مبتلا هستند.