سرطان چیست

سرطان چیست - تومور - تومور بدخیم - تومور خوش خیم - سرطان تهاجمی

سرطان چیست

نوشته admin

سرطان چیست؟

برای پاسخ به این پرسش که سرطان چیست باید تا حدودی با ساختار بدن آشنایی داشت.

سرطان یک بیماری در سلول های بدن است. سلول ها اساس و ساختار بدن محسوب می شوند.

بدن ما برای کمک به رشد، جایگزینی سلولهای مرده و یا بهبودی سلولهای آسیب دیده بعد ازجراحت سلول های جدیدی را می سازد.

بطور نرمال سلول ها رشد پیدا می کنند و این رشد، منظم و تحت کنترل می باشد.

گاهی اوقات اشتباهاتی در این فرایند اتفاق می افتد و سلول ها در یک مسیر بدون کنترل رشد پیدا می کنند.

 

تومور :

این رشد بدون کنترل منجر به ایجاد توده ای می شود که سرطان یا تومور نامیده می شود.

یک تومور ممکن است خوش خیم یا بدخیم باشد.

یک تومور خوش خیم قادر به گسترش به سایر نواحی بدن نیست و فقط در محل آناتومیکی خود رشد پیدا می کند.

با این وجود اگر یک تومور خوش خیم به رشد خود در محل آناتومیک خود ادامه دهد با اثر فشاری بر بافت های مجاور می تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای فرد شود.

یک تومور بدخیم از سلولهای سرطانی که در حال رشد بوده و این رشد غیرقابل کنترل و قادر به گسترش به دیگر نواحی بدن است تشکیل می گردد.

هنگامیکه یک تومور در مراحل اولیه است، ممکن نیست به بافت های مجاور تهاجم پیدا کند.

در این مرحله به عنوان سرطان درجا ( in – situ) نامیده می شود.

وقتی تومور رشد بیش از حد پیدا کند، ممکن است به بافت های اطراف تهاجم پیدا کرده، یک سرطان تهاجمی ایجاد کند.

سلول های سرطانی عروق خونی خود را از طریق فرایندی که رگ زایی نامیده می شود ایجاد می کنند.

این عروق خونی به سلول های سرطانی اجازه می دهند تا اکسیژن یا سایر مواد غذایی خود را تأمین کنند.

گاهی اوقات سلول ها از محل اولیه خود به بافت ها و سایر اعضا و استخوان تهاجم پیدا می کنند.

وقتی این سلول های تومورال به یک محل جدید برسند ممکن است به رشد خود ادامه داده، تومور دیگری را با همان خصوصیات تومور اولیه در مکان آناتومیک جدید ایجاد کنند.

در این حالت به عنوان متاستاز شناخته می شوند.یک متاستاز با همان نام تومور اولیه بیان می گردد.

برای مثال سرطان پستان که به کبد گسترش پیدا کند همچنان همان سرطان پستان است حتی اگر فرد علائمی ناشی از متاستاز کبدی داشته باشد.

تاحدودی به پرسش سرطان چیست پاسخ دادیم.

نکات کلیدی :

سرطان چیست ؟ سرطان به رشد بیش از حد و بدون کنترل سلول های بدن گفته می شود.

سلول سرطانی قدرت دسترسی به عروق خونی و لنفاوی و گسترش دوردست را داراست.

داروهای شیمی درمانی به سلول هایی که قدرت تکثیر بالایی دارند تمایل بیشتری داشته در نتیجه در سلول ها و بافت سرطانی تجمع پیدا می کنند.

شیمی درمانی به چند هدف که شامل درمان تکمیلی، درمان قطعی، کنترل رشد و کنترل علایم است استفاده می گردد.

طول مدت شیمی درمانی به عوامل متعددی از قبیل اندازه تومور و میزان گسترش آن بستگی دارد.

شیمی درمانی می تواند بصورت تزریق سرپایی، بستری و یا حتی خوراکی انجام شود.

قبل از انجام هر دوره شیمی درمانی، انجام آزمایش خون و اندازه گیری وزن ضرورت دارد.

انجام شیمی درمانی برای هیچیک از اطرافیان شما، آسیب رسان نیست.

شیمی درمانی به هیچ وجه دردناک نبوده، ولی عوارض منحصر به خودش را دارا می باشد.

فواصل شیمی درمانی به نوع بیماری و پروتکلی که پزشک معالج شما انتخاب کرده، بستگی دارد.