روشهای درمان سرطان سینه یا پستان

روشهای درمان سرطان سینه یا پستان - درمان موضعی - درمان سیستمیک - درمان مکمل

روشهای درمان سرطان سینه یا پستان

نوشته admin

روشهای درمان سرطان سینه یا پستان :

 

بسته به مرحله یا استیج بیماری، روشهای درمان سرطان سینه یا پستان متفاوت است .

برای درمان سرطان پستان گزینه های زیادی وجود دارد .

تیم درمانی شما بسته به عواملی از جمله سن شما، وضعیت یائسگی، وضعیت سلامت کلی، اندازه پستان ها، نتیجه تست های آزمایشگاهی و توانایی شما در گرفتن پرتو بهترین راه حل را برای درمان شما انتخاب خواهد کرد.

روش های درمانی را به می توان به گروه های وسیعی براساس نحوه انجام و زمان استفاده تقسیم کرد.

 

۱. درمان موضعی :

هدف این نوع درمان ، درمان غده بدون اثرگذاری بر کل بدن است.

جراحی و پرتودرمانی مثال هایی از درمان موضعی هستند.

 

٢. درمان سیستمیک :

درمان سیستمیک، از راه وریدی یا خوراکی داده می شود .

به این وسیله در بدن انتشار یابد و به سلول های سرطانی که از بافت پستان گسترش یافته اند، برسند.

شیمی درمانی، هورمون درمانی و ایمونوتراپی از درمان های سیستمیک می باشند.

 

٣. درمان یاری کننده یا مکمل :

به درمان هایی که بعد از جراحی، در بیمارانی که به نظر می رسد، هیچ سرطانی در بدنشان باقی نمانده داده می شود، درمان مکمل و یاری کننده گفته می شود.

 

امروزه پزشکان معتقدند که سلول های سرطانی می توانند از محل غده اصلی خود خارج شوند.

همچنین در مراحل اولیه بیماری می توانند از طریق گردش خون در کل بدن منتشر شوند.

در این شرایط این سلول ها می توانند غده های تازه ای در سایر اعضای بدن یا استخوان ها ایجاد کنند.

هدف درمان مکمل یا یاری کننده، کشتن این سلول های مخفی است.

ولی هر بیماری به این درمان یاری کننده نیاز ندارد.

به بعضی از بیماران قبل جراحی، نوعی درمان سیستمیک، مثل شیمی درمانی برای خرد کردن و کوچک کردن سایز غده داده می شود.

به این نوع درمان، درمان مکمل گفته می شود.